АДМИНИСТРАЦИЯ


Эмилбекова  Эльмира  Дакеновна

М.  Ноорузбаев  атындагы  орто

  мектебинин  директору

Жүндүбаева  Бактыгүл  Кыдырмышовна

М.  Ноорузбаев  атындагы  орто  мектебинин

  окуу  тарбия  иштери  боюнча

  директордун  орун  басары

                

Элебесова  Анара  Амалидиновна
Тарбия  иштери  боюнча  директордун 
 орун  басары

Сейдалиева  Гүлсана  Сапарбековна
М.  Ноорузбаев  атындагы орто 
 мектебинин
 соц  педагогу

Comments