МУГАЛИМДЕР

                    М.  Ноорузбаев  орто  мектебинин  жалпы мугалимдер жамааты     Асаналиев  Орозобай  Ишенбаевич
        география,  биология  мугалими
 


Каткелдиева  Нуржан  
Башталгыч  класстын  мугалими


                 
Аширова  Динара  Балтабаевна
Орус  тили  жана  адабият  мугалими
Мурзагожоева  Динара  Шаршенбековна
Орус  тили  жана  адабият  мугалими

Жумалиева  Наргиза  
Башталгыч  класстын  мугалими
  Алиева  Жаңыл  Сакешовна
  Математика  жана  физика  мугалими     
Муканбетова  Батмабүбү  Сейдакуновна
Математика,  физика  мугалими  


Ташкенова  Бактыгүл  Өмүрбековна
Башталгыч  класстын  мугалими
           Сейдалиева  Гүлсана  Сапарбековна
Математика жана  физика мугалими,  соц  педагог


Алиева  Дарыгүл  Нурмухамедовна
Башталгыч  класстын мугалими


Шайкеева  Бактыгүл  Ишенгуловна
Информатика  мугалими


Ибраева  Гүлзат Мутаировна
Кыргыз  тили  жана  адабият  мугалими

      


Элебесова  Анара  Амалидиновна
Кырыгз  тили  жана  адабият  мугалими


Акунова  Назгүл  Жумакадыровна
Кыргыз  тили  жана  адабият  мугалими

Табалдиева  Асел  Бейшенкариевна
Англис  тили  мугалими
     


Comments