МЕКТЕП РЕЖИМИ

 Мектептин регламенти
                                                                  Мектеп  бир  смен  менен  окулат                               
                                                           1-сабак     8.00-45-8.45                       
                                                           2-сабак     8.50-45-9.35                       
                                                           3-сабак     9.40-45-10.25                       
                                                           4-сабак     10.35-45-11.20              
                                                           5-сабак     11.25-45-12.10                      
                                                           6-сабак     12.15-45-13.00                       
Comments