МУГАЛИМДЕР

М. Ноорузбаев орто мектебинин жалпы мугалимдер жамааты

Асаналиев Орозобай Ишенбаевич

география, биология мугалими

Муканбетова Батмабүбү Сейдакуновна

Математика, физика мугалими

Асанкожоева Айнагүл Бейшебековна

Башталгыч класстын мугалими

Каткелдиева Нуржан

Башталгыч класстын мугалими

Ташкенова Бактыгүл Өмүрбековна

Башталгыч класстын мугалими

Элебесова Анара Амалидиновна

Кырыгз тили жана адабият мугалими

Тарбия завуч

Аширова Динара Балтабаевна

Орус тили жана адабият мугалими

Сейдалиева Гүлсана Сапарбековна

Математика жана физика мугалими, соц педагог

Жүндүбаева Бактыгүл Кыдырмышевна

Кыргыз тили жана адабият мугалими

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Мурзагожоева Динара Шаршенбековна

Орус тили жана адабият мугалими

Алиева Дарыгүл Нурмухамедовна

Башталгыч класстын мугалими

Акунова Назгүл Жумакадыровна

Кыргыз тили жана адабият мугалими

Жумалиева Наргиза

Башталгыч класстын мугалими

Шайкеева Бактыгүл Ишенгуловна

Информатика мугалими

Табалдиева Асел Бейшенкариевна

Англис тили мугалими

Айтбеков Адилет Яныш-Тилекович

Дене тарбия жана ДПМ мугалими

Ибраева Гүлзат Мутаировна

Кыргыз тили жана адабият мугалими

Батырканова Сонунбүбү Шаршеевна

Тарых жана адам жана коом мугалими

Алиева Жаңыл Сакешовна

Математика жана физика мугалими