БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР (1-4 класстар)

Башталгыч  класстарынын  бирикмесинде.

Бирикменин  жетекчиси:  Ташкенова  Бактыгүл  4-класстын 
                                        мугалими
  Мүчөлөрү:                    Асанкожоева  Айнагүл  1-классынын  
                                      мугалими
                                      Каткелдиева  Нуржан  2-класстын  
                                     мугалими
                                     Алиева  Даргүл  3-класстын  мугалими
                                     Жумалиева  Наргиза  даярдоо 
                                       классынын   мугалими

2015-2016-окуу  жылында  "Бирге  окуйбуз"  долбоору  боюнча  алдыңкы  жетишкендиктерге  жетишти.  Ата-энелер  менен  иштөөдө  өзүлөрүнүн  туура  багыттарын  бере  алышты.  Башталгыч  класстын  мугалимдери  бирдиктүү  иштөө  менен  алдыңкы  жетишкендиктерге  жетишти.Comments