адабий окуу сабагы Тема: Улуттук тамак-аштар

Отправлено 5 янв. 2018 г., 07:56 пользователем Бактыгүл Шайкеева
Тема:  Улуттук  тамак-аштар
Сабактын  максаты: Окуучулар  кыргыздын  улуттук  тамак-аштары жөнүндө  маалымат  алышат. улуттук  тамак-аштарды  билишет. Синквейн, Венндин диограммасын, класстэрди  түзө  алышат.  Улуттук  тамак-аштарды  турмушта  колдонууга,  аны  өмүр  бою  сактоого  тарбияланышат.
                                          Альбомго  шилтеме
Comments