USAID "Бирге окуйбуз" долбоору. Сөз байлык

Отправлено 20 февр. 2016 г., 06:20 пользователем Бактыгүл Шайкеева   [ обновлено 21 февр. 2016 г., 21:04 ]
USAID "Бирге  окуйбуз"  долбоору.  Сөз  байлык.  Тема:  Искак  Раззаковдун  балалык  кези.  Сабакта  Искактын  балалык  кези  жөнүндө  маалымат  алышты.  Анда  окуп  түшүнүү  менен  бирге  сөз  байлыгын  өнүктүрүүгө  каратта  көндүмдөрдү  иштешти.  Балдарга  маалымат  эң  жеңил  жана  жеткиликтүү  болду.  

Comments