"М" тамгасы 1-класс

Отправлено 22 янв. 2017 г., 22:32 пользователем Бактыгүл Шайкеева
     1-класска  орус  тили  сабагынан  ачык  сабак  өтүлдү.  Тема:  "М"  тамгысы.  Окуучулар  өтүлгөн  тамга  менен  өз  алдынча  сөздөрдү  таап,  туура  жаза  алышат. Сөз  байлыктарын  өстүрө  алышат. 
 Мугалим:    Мурзагожоева  Д.Ш.
Comments