Сообщение без заголовка

Отправлено 15 нояб. 2016 г., 00:57 пользователем Бактыгүл Шайкеева
  USAID "Бирге окуйбуз" долбоору боюнча 2016-2017-окуу жылындагы 1-семинары. Темасы: "Окуу үчүн текстти тандоо усулдары". Бирикменин мүчөлөрү класстар боюнча окуу китебиндеги берилген тексттерди талдоо жана талкуу жүргүзүштү. Сабактын үлгүсүн иштеп чыгышты.
Comments