ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

                                                                                                                                                                                                                                                      «Бекитем»

                                                                                 Мектеп  директору:                              Эмилбекова.Э.

    М.Ноорузбаев  орто  мектебинин  2015-2016-окуу  жылына

          карата  олимпиадага  даярдоо   боюнча  иштѳѳ графиги

Мугалимдин  аты,жѳнү

Предмети

Окуучунун  аты  жѳнү

Классы

Мѳѳнѳтү

Иштелүүчү  иш  чаралар

1

Аширова  Динар

Орус тили

Кабылова.Ж.

11-кл

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

БББ нүн приказы: «Таланттуу окуучулар  менен иш  алып  барууну  уюштуруу»

2

Мурзакожоева.

Орус тили

Айбек у Абдусалим

10

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

БББ нүн приказы: «Таланттуу окуучулар  менен иш  алып  барууну  уюштуруу»

 

 

2

Асаналиев Орозбай

География

Нурлан  к  Керез

Усенбеков Эржан

11-кл

 

10-кл

Ишемби,жума

14оо-1530

Таланттуу  окуучулардын тизмесин  бекитүү

 

3

Ибраева.Г.

Кыргыз  тил

Сабыраалы к Айгерим.

10

Бейшемби, шаршемби

14оо-1530

Окуучулардын  жалпы  предметтер боюнча талантын  аныктай  турган  анкетаны  толтуруу

4

Элебесова.А

Кыргыз тили

Эмилбек  к Г

11

Бейшемби, шаршемби

14оо-1530

Окуучулардын  жалпы  предметтер боюнча талантын  аныктай  турган  анкетаны  толтуруу

5

Исаева Атыркүл

Химия

Уланбек у Нурбек

10

Жума,ишемби14оо-1530

Предметтер  боюнча  чыгармачыл  топторду  уюштуруу

6

Табалдиева А

Англис тили

Шайлообекова Жанара

10

Шаршемби

Ишемби

14оо-1530

Баланын  ѳз  алдынча  эркин  сүйлѳѳсүн  калыптандыруу

7

Муканбетова.Б.

Алгебра

 

Жумакадырова.С.

11

 

Дүйшѳнбү,

жума

14оо-1530

«Окуу,тарбиялоо,пикир алышуу процессинде окуучулардын  таланттуулуг-н  ѳсүшү» темасында  ата-энелер жыйналышын түү

 

8

Сейдалиева.Г.

физика

Рафиков Ринат

Бактыбек  к  Седеп

11

 

10

Дүйшѳнбү,

жума

14оо-1530

Жѳндѳмдүү  окуучулар  менен  иштѳѳ  ишин  күчѳтүү

9

Батырканова Сонунбүбү

тарых

Исманова.А.

11

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

Мектепте,райондо, областта ѳткѳрүлгѳн предметтик иштердин  жыйынтыгынын  мониторинги

 

 

Батырканова.С

тарых

Улан к Алия

10

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

 

                                        Окуу  бөлүм  башчысы:                                   Жүндүбаева.Б.К.

 

                                                                                                                                                                 «Бекитемин»

                                                                                         Мектеп  директору:                        Эмилбекова.Э.   

 

              М.Ноорузбаев  орто  мектебинин  2015-2016-окуу  жылына

    карата   Жалпы   республикалык  тестирлѳѳгѳ   даярдоо   боюнча   

                              иштѳѳ графиги.

Мугалимдин  аты,жѳнү

Окуучунун аты  жѳнү

Классы

Предмети

Мѳѳнѳтү

Иштелүү иш чара

1

Аширова  Д

Кабылова.Ж.

Нурлан к Керез

 

11-кл

Орус тили

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

БББ нүн приказы: «Таланттуу окуучулар  мене ниш  алып  барууну  уюштуруу»

2

Мурзакожоева.

Айбек у А

 

10

Орустили

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

БББ нүн приказы: «Таланттуу окуучулар  менен иш  алып  барууну  уюштуруу»

3

Асаналиев О

Кабылова.Ж.

Нурлан к Керез

 

11-кл

География

  Ишемби,жума   14оо-1530

Таланттуу  окуучулардын тизмесин  бекитүү

 

4

Ибраева.Г

Сабыраалы к А

Улан к Алия

Нурбек к К

Шайлообекова Ж

Бактыбек к С

10

Кыргыз  тил

 

Бейшемби, шаршемби

14оо-1530

Окуучулардын  жалпы  предметтер боюнча талантын  аныктай  турган  анкетаны  толтуруу

5

Элебесова.А

Исманова.А Рафиков.Р

Жумакадырова

Эмилбек к Г

Кабылова.Ж  Нурлан к К 

 

11

Кыргыз  тил

Бейшемби, шаршемби

14оо-1530

Окуучулардын  жалпы  предметтер боюнча талантын  аныктай  турган  анкетаны  толтуруу

6

Табалдиева Асел

Шайлообекова Жанара

10

Англис  тил

Шаршемби

Ишемби

14оо-1530

Баланын  ѳз  алдынча  эркин  сүйлѳѳсүн  калыптандыруу

 

 

7

Исаева А

Рафиков.Р

Жумакадырова С

Абдыжалиева Э

Кабылова.Ж.

11

Химия

Жума,ишемби14оо-1530

Предметтер  боюнча  чыгармачыл  топторду  уюштуруу

8

Муканбетова.

Рафиков.Р

Жумакадырова С

Абдыжалиева Э

Кабылова.Ж.

11

алгебра

Дүйшѳнбү,жума

14оо-1530

«Окуу,тарбиялоо,пикир алышуу процессинде окуучулардын  таланттуулуг-н  ѳсүшү» темасында  ата-энелер жыйналышын түү

 

9

Сейдалиева  Г

Исманова.А Рафиков.Р

Жумакадырова

Эмилбек к Г

Кабылова.Ж  Нурлан к К 

 

 

11

алгебра

Бейшемби

«Окуу,тарбиялоо,пикир алышуу процессинде окуучулардын  таланттуулуг-н  ѳсүшү» темасында  ата-энелер жыйналышын түзүү

10

 

Батырканова. С

Жумагазиева.С

Исманова.А Рафиков.Р

Жумакадырова

Эмилбек к Г

Кабылова.Ж  Нурлан к К 

 

11

11

11

 

 

,

 

 

 

Мектепте,райондо, областта ѳткѳрүлгѳн предметтик

иштердин  жыйынтыгынын  мониторинги

 

 

Окуу бѳлүм башчысы:              Жүндүбаева.Б.

 

 


 

                                                                                                                                                 «Бекитемин»

                                                                                         Мектеп  директору:                        Эмилбекова.Э.   

 

М.Ноорузбаев  орто  мектебинин  2015-2016-окуу  жылына

    карата     тестирлѳѳгѳ   даярдоо   боюнча  графиги.

Мугалимдин  аты,жѳнү

Окуучунун аты  жѳнү

Классы

Предмети

Мѳѳнѳтү

Иштелүү иш чара

 

1

Аширова  Д

Кабылова.Ж.

Нурлан к Керез

 

11-кл

Орус тили

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

БББ нүн приказы: «Таланттуу окуучулар  мене ниш  алып  барууну  уюштуруу»

 

2

Мурзакожоева.

Айбек у А

 

10

Орустили

Дүйшѳнбү,шейшенби 

14оо-1530

БББ нүн приказы: «Таланттуу окуучулар  менен иш  алып  барууну  уюштуруу»

 

3

Асаналиев О

Кабылова.Ж.

Нурлан к Керез

 

11-кл

География

  Ишемби,жума   14оо-1530

Таланттуу  окуучулардын тизмесин  бекитүү

 

 

4

Ибраева.Г

Сабыраалы к А

Улан к Алия

Нурбек к К

Шайлообекова Ж

Бактыбек к С

10

Кыргыз  тил

 

Бейшемби, шаршемби

14оо-1530

Окуучулардын  жалпы  предметтер боюнча талантын  аныктай  турган  анкетаны  толтуруу

 

5

Элебесова.А

Исманова.А Рафиков.Р

Жумакадырова

Эмилбек к Г

Кабылова.Ж  Нурлан к К 

 

11

Кыргыз  тил

Бейшемби, шаршемби

14оо-1530

Окуучулардын  жалпы  предметтер боюнча талантын  аныктай  турган  анкетаны  толтуруу

 

6

Табалдиева Асел

Шайлообекова Жанара

10

Англис  тил

Шаршемби

Ишемби

14оо-1530

Баланын  ѳз  алдынча  эркин  сүйлѳѳсүн  калыптандыруу

 

 

 

7

Исаева А

Рафиков.Р

Жумакадырова С

Абдыжалиева Э

Кабылова.Ж.

11

Химия

Жума,ишемби14оо-1530

Предметтер  боюнча  чыгармачыл  топторду  уюштуруу

8

Муканбетова.

Рафиков.Р

Жумакадырова С

Абдыжалиева Э

Кабылова.Ж.

11

алгебра

Дүйшѳнбү,жума

14оо-1530

«Окуу,тарбиялоо,пикир алышуу процессинде окуучулардын  таланттуулуг-н  ѳсүшү» темасында  ата-энелер жыйналышын түү

 

9

Сейдалиева  Г

Исманова.А Рафиков.Р

Жумакадырова

Эмилбек к Г

Кабылова.Ж  Нурлан к К 

 

 

11

алгебра

Бейшемби

«Окуу,тарбиялоо,пикир алышуу процессинде окуучулардын  таланттуулуг-н  ѳсүшү» темасында  ата-энелер жыйналышын түзүү

10

 

Батырканова. С

Жумагазиева.С

Исманова.А Рафиков.Р

Жумакадырова

Эмилбек к Г

Кабылова.Ж  Нурлан к К 

 

11

11

11

 

 

,

 

 

 

Мектепте,райондо, областта ѳткѳрүлгѳн предметтик

иштердин  жыйынтыгынын  мониторинги

 

 

                                        Окуу бѳлүм башчысы:              Жүндүбаева.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments