"Заттардын жылуулук сыйымдуулугу"

Отправлено 29 нояб. 2016 г., 23:44 пользователем Бактыгүл Шайкеева   [ обновлено 29 нояб. 2016 г., 23:46 ]
  МИФ  усулдук  бирикмесинин  ноябрь  айындагы  өтүлгөн  ачык  сабактар.  Мугалим  Мусапырова  Касиет  физика  сабагынан 22-ноябрда "Заттын  жылуулук  сыйымдуулугу"  деген  темада  ачык  сабак  өттү.  Окуучулар  жылуулук  өткөрүмдүүлүктүн  түрлөрү  боюнча  кеңири  маалымат  алышты.
Comments