СОЦ.ПЕДАГОГДУН ИШИ
БЕКИТЕМ

М.Ноорузбаев мектебинин директору:

_________________Э.Д. Эмилбекова

«___» __________________2021-ж

 

                                МЕКТЕПТИН СОЦИАЛДЫК ПАСПОРТУ

             Окуучулардын социалдык абалы

                       тууралуу маалымат

Жалпы  саны

% абалы

1

Мектептеги окуучулардын жалпы саны

273

100%

2

Кыз бала

119

43,5

3

Эркек бала

154

56,5

4

ЖИИ козомолундо турган окуучулар

0

 

5

Мектеп козомолундо турган окуучулар

8

2,9

6

Мумкунчулугу чектелген окуучулар

1

0,4

7

Ата-энеси мигрант окуучулар              

Жалпы  40

Ички      12

Тышкы   28

14,6

4,4

10,2

8

Опекун уй-булодогу окуучулар

0

 

9

Аз камсы зуй-булодогу окуучулар

25

9,1

10

Томолой жетим

0

 

11

Жарым жетимдер

11

4,01

12

Социалдык жетимдер

27

9,8

13

Жоолук салынган окуучу кыздар

5

1,8

14

Мечитке, жумага барган окуучулар

6

2,2

15

Тобокел тобундагы окуучулар

2

0,73

16

Огой ата-эне менен  жашаган окуучулар

5

1,8

17

Кооптуу уй-булодо тарбияланып жаткан окуучулар

8

2,9

 

 

 

 

 

Соцпедагог:                              Сейдалиева Г.С.Comments