"Наристе чакта көргөмүн" Т.Үмөталиев

Отправлено 24 окт. 2016 г., 00:48 пользователем Бактыгүл Шайкеева   [ обновлено 24 окт. 2016 г., 21:15 ]
21-октябрда 3-класста  адабий  окуу  сабагынан  "Наристе  чакта  көргөмүн"  деген  темада  Каткелдиева  Нуржан ачык  сабак  өттү.  Мында чыгарманы  окуп  түшүнүүдө  окуучулар өткөн  замандагы элдердин ортосунда "бай", "кедей" болуп  бөлүнгөндүгүн, азыркы  заманда  бөлүнбөстүгүн,  баардык  адамдар  тең  укуктуу  экендигин  түшүнүштү.

                         "Наристе  чакта  көргөмүн"

Comments