Сообщение без заголовка

Отправлено 16 нояб. 2016 г., 00:16 пользователем Бактыгүл Шайкеева
 Башталгыч класстарда математика сабагынын берилиши. 4-класста математика сабагынан  Алиева  Даргүл сабагынын берилиши.  Тема:  "Санды  10,  100,  1000  ге  көбөйтүү"  Сандарды 10,  100,  1000  ге    көбөйтүүнүн  эрежелерин  билишти.

Comments