ачык сабак Тема: Түлкү менен сүлөөсүн

Отправлено 20 янв. 2017 г., 21:36 пользователем Бактыгүл Шайкеева
  Тема:  Түлкү  менен  сүлөөсүн  2-класс  Адабий  окуу       5-декабрь 2016-жылы өтүлдү.  
   Окуучулар  жомоктун  мазмунун  түшүнүштү.  Топто,  жупта ролдоштуруп  окушту, куурчактар  менен  аткарып  беришти.  Түлкү  менен  сүлөөсүнгө  класстер  түзүштү,  сүрөтүн  тартышты.  Суроо  жоопторду  "Балаты "  кооздоо  оюну  менен  жооп  беришти.  2-класс  мугалим  Асанкожоева  Айнагүл
                            түлкү  менен  сүлөөсүн
Comments