Башталгыч класстын декадасы декабрь айы.

Отправлено 23 янв. 2017 г., 22:43 пользователем Бактыгүл Шайкеева
Башталгыч  класстын  декадсында  өтүлгөн  ачык  сабактар.  Алиппе  сабагынан  12-декабрда  "Чч"  тыбышы  өтүлдү.  
  26-декабрда  "үй  жаныбарлары,  үй  канаттуулары"     деген  темада  тарбиялык  сабакты  мугалим:  Ташкенова  Бактыгүл  өттү.
                                               Тарбиялык  саат  

Comments