М. Ноорузбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби

Молдош Ноорузбаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби,

  Дареги: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,  

Ысык-Көл  району, Сары-Камыш айылы, 

 Айтбеков А көч,  722121

тел: +996 778896671

website: sarykamysh.emektep.info

Директор

Табалдиева Асель Бейшенкариевна

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Саалиева Айсулу 

Информатика  мугалими 

 Шайкеева  Бактыгул  Ишенгуловна

e-mail:  baktygul.sh@emektep.info

Мектеп миссиясы: 

М. Ноорузбаев атындагы орто мектеп жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге негизги, жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы социалдык-экономикалык кырдаалга ыңгайлашып кете алуучу, сапаттуу билимге  ээ болгон бүтүрүүчүлөрдү даярдаган жана жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн  инсанды тарбиялоо  менен бирге педагогдордун квалификациясын системалуу жогорулатып жана коомчулук менен социалдык өнөктөштүктө болгон, маалымуулук жана билим берүүчү  инновациялык  борборго ээ болгон өнүккөн мектепке айлануу.