"Заттардын  жылуулук  сыйымдуулугу"

Дата публикации: 30.11.2016 7:44:47

  МИФ  усулдук  бирикмесинин  ноябрь  айындагы  өтүлгөн  ачык  сабактар.  Мугалим  Мусапырова  Касиет  физика  сабагынан 22-ноябрда "Заттын  жылуулук  сыйымдуулугу"  деген  темада  ачык  сабак  өттү.  Окуучулар  жылуулук  өткөрүмдүүлүктүн  түрлөрү  боюнча  кеңири  маалымат  алышты.