"Заттардын жылуулук сыйымдуулугу"

Дата публикации: 30.11.2016 7:44:47

МИФ усулдук бирикмесинин ноябрь айындагы өтүлгөн ачык сабактар. Мугалим Мусапырова Касиет физика сабагынан 22-ноябрда "Заттын жылуулук сыйымдуулугу" деген темада ачык сабак өттү. Окуучулар жылуулук өткөрүмдүүлүктүн түрлөрү боюнча кеңири маалымат алышты.