ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

ОРТ,олим 3жыл мониторинг.doc

«Бекитем»

Мектеп директору: Эмилбекова.Э.

М.Ноорузбаев орто мектебинин 2015-2016-окуу жылына

карата олимпиадага даярдоо боюнча иштѳѳ графиги

Окуу бөлүм башчысы: Жүндүбаева.Б.К.

«Бекитемин»

Мектеп директору: Эмилбекова.Э.

М.Ноорузбаев орто мектебинин 2015-2016-окуу жылына

карата Жалпы республикалык тестирлѳѳгѳ даярдоо боюнча

иштѳѳ графиги.

Окуу бѳлүм башчысы: Жүндүбаева.Б.

«Бекитемин»

Мектеп директору: Эмилбекова.Э.

М.Ноорузбаев орто мектебинин 2015-2016-окуу жылына

карата тестирлѳѳгѳ даярдоо боюнча графиги.

Окуу бѳлүм башчысы: Жүндүбаева.Б.

Мектеп ичинде отулуучу кичи олимпиада.docx
Зоналдык олимпиадага катышуучу окуучулар.docx