ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

ОРТ,олим 3жыл мониторинг.doc

                                                                                                                                                                                                                                                      «Бекитем»

                                                                                 Мектеп  директору:                              Эмилбекова.Э.

    М.Ноорузбаев  орто  мектебинин  2015-2016-окуу  жылына

          карата  олимпиадага  даярдоо   боюнча  иштѳѳ графиги

 

                                        Окуу  бөлүм  башчысы:                                   Жүндүбаева.Б.К.

 

                                                                                                                                                                 «Бекитемин»

                                                                                         Мектеп  директору:                        Эмилбекова.Э.   

 

              М.Ноорузбаев  орто  мектебинин  2015-2016-окуу  жылына

    карата   Жалпы   республикалык  тестирлѳѳгѳ   даярдоо   боюнча   

                              иштѳѳ графиги.

 

 

Окуу бѳлүм башчысы:              Жүндүбаева.Б.

 

 

 

                                                                                                                                                 «Бекитемин»

                                                                                         Мектеп  директору:                        Эмилбекова.Э.   

 

М.Ноорузбаев  орто  мектебинин  2015-2016-окуу  жылына

    карата     тестирлѳѳгѳ   даярдоо   боюнча  графиги.

 

 

                                        Окуу бѳлүм башчысы:              Жүндүбаева.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп ичинде отулуучу кичи олимпиада.docx
Зоналдык олимпиадага катышуучу окуучулар.docx