"Акыл таймаш"  өткөрүлдү

Дата публикации: 12.12.2015 5:49:24

Бул  таймашка  төмөндөгү  класстардан  төрттөн  окуучу  бир команда  болуп    катышты

8-класс  "Билим"  командасы

9-класс  "Ынтымак"  командасы

10-класс  " Билими  күчтүү  миңди  жыгат"  командасы

11-класс  "Келечек"  командасы  

Таймаш  беш  тур  менен  өткөрүлүп,  ар  бир  суроого  30  секунт  берилди  да  логикалык  ой  жүгүртүүсүн  өстүрүүчү суроолор    камтылган.  Жыйынтыгында  11-класс  "Келечек"  командасы жеңди.