"Акыл таймаш" өткөрүлдү

Дата публикации: 12.12.2015 5:49:24

Бул таймашка төмөндөгү класстардан төрттөн окуучу бир команда болуп катышты

8-класс "Билим" командасы

9-класс "Ынтымак" командасы

10-класс " Билими күчтүү миңди жыгат" командасы

11-класс "Келечек" командасы

Таймаш беш тур менен өткөрүлүп, ар бир суроого 30 секунт берилди да логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү суроолор камтылган. Жыйынтыгында 11-класс "Келечек" командасы жеңди.