"Эне  тилим - эне  сүтүм"

Дата публикации: 27.10.2016 6:15:38

2016-2017- окуу жылынын 27-октябрында 7-класста мамлекеттик тилдин 3 айлыгына карата "Эне тилим- эне сүтүм" деген темада  кыргыз тили жана адабияты мугалими Акунова Назгүл ачык тарбиялык саат өттү. Окуучулар эне тилди сүйүү ар бирибиздин адамдык парзыбыз жана эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтүбүз жана сыймыгыбыз экенин түшүнүштү.

                        "Эне  тилим-эне  сүтүм"