Башталгыч  класстардын  декадасы

Дата публикации: 26.11.2015 9:55:06

2-декабрь  2015-жылы    2-класста  математика  сабагынан  корсотмолуу  ачык  сабакты  мугалим  Каткелдиева  Нуржан  отту.  Тема:  мисал  маселе  иштоо.

Сабакта  балдар  өз  алдынча,  жупта,  топто  иштешти.  Балдардын  түшүнүүсү  өтүлгөн  сабак  менен  төп  келет.