Башталгыч класстардын декадасы

Дата публикации: 26.11.2015 9:55:06

2-декабрь 2015-жылы 2-класста математика сабагынан корсотмолуу ачык сабакты мугалим Каткелдиева Нуржан отту. Тема: мисал маселе иштоо.

Сабакта балдар өз алдынча, жупта, топто иштешти. Балдардын түшүнүүсү өтүлгөн сабак менен төп келет.