Башталгыч класстын Август Кеңешмеси

Дата публикации: 15.11.2016 8:43:22

     Башталгыч  классынын  усулдук  бирикмеси.  2016-2017-окуу  жылындагы  Ысык-Көл райондук Август кеңешмесинде башталгыч класстын мугалимдери: Ташкенова Бактыгүл, Каткелдиева Нуржан башталгыч класстардын мугалимдеринин арасында тажрыйба жайылтуу жана алмашуу максатында жана Кыргыз Республикасынын Билим Берүү Министрлигинин 2014-жылдын 21-июлундагы №403 буйругу менен тааныштыруу жана талкулоо максатында семинар өтүштү.

     Каткелдиева Нуржан "Окуп түшүнүү" деген темада доклад окуду.

     Ташкенова Бактыгүл Алиппе боюнча "К" тыбышы деген көрсөтмөлүү сабак өтүштү.