МЕКТЕП РЕЖИМИ

Мектептин регламенти

Мектеп бир смен менен окулат

1-сабак 8.00-45-8.45

2-сабак 8.50-45-9.35

3-сабак 9.40-45-10.25

4-сабак 10.35-45-11.20

5-сабак 11.25-45-12.10

6-сабак 12.15-45-13.00