БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР (1-4 класстар)

Башталгыч класстарынын бирикмесинде.

Бирикменин жетекчиси: Ташкенова Бактыгүл 4-класстын

мугалими

Мүчөлөрү: Асанкожоева Айнагүл 1-классынын

мугалими

Каткелдиева Нуржан 2-класстын

мугалими

Алиева Даргүл 3-класстын мугалими

Жумалиева Наргиза даярдоо

классынын мугалими

2015-2016-окуу жылында "Бирге окуйбуз" долбоору боюнча алдыңкы жетишкендиктерге жетишти. Ата-энелер менен иштөөдө өзүлөрүнүн туура багыттарын бере алышты. Башталгыч класстын мугалимдери бирдиктүү иштөө менен алдыңкы жетишкендиктерге жетишти.

Окуу техникасы боюнча мониторинг 3класс.docx