"Бирге  окуйбуз"  долбоору  боюнча  өтүлгөн  ачык  сабактар

Дата публикации: 21.02.2016 3:00:06

Класстан  тышкаркы  окуу  сабагынан  4-классында  мугалим  Элебесова  Алымбүбү  "Умай  эне"  темасына  ачык  сабак  өттү.