Бүтүн  көрсөткүчтүү  даража

Дата публикации: 27.01.2017 7:27:01

Мукатбетова  Б.    алгебра  сабагынан    "бүтүн  көрсөткүчтүү  даража"  деген  темада  ачык  сабак  өттү.  Окуучулар  бүтүн  көрсөткүчтү  даража  жөнүндөгү  маалыматтар  менен  таанышып,  маанисин  түшүнүштү.  Тема  боюнча  сууроолорго  жооп  берип,  мисал,  маселе  иштей  алышты.  Каалагандай  алгебралык  бөлчөктү  бүтүн  түргө  келтирип  алууда  терс  даража  көрсөткүч түшүнүгүн  колдонуу  ыңгайлуу  болот.