Ислам дини экстремизмге каршы

Дата публикации: 01.02.2016 6:37:33

10-класстын  мугалими  Исаева  Атыркүл  диний  "экстрезимге" каршы  деген  темада  5-6-7-8-9-10-11-класстарынын    окуучуларынын  катышуусунда  ачык  тарбиялык  саат  өттү.  Сабагыбыздын  максаты:  Окуучуларга  туура  багыт  берүү  менен  ислам  дининин  өзгөчөлүгүн  көрсөтүү.  Ар  кандай  нерселерге  кызыгып  бөлөк диний  агымдарга  өтүп  кетүүсүнө  каршы  туруу.  Окуучулардын  логикалык  ой  жүгүртүүсүн  өстүрүү.  

      Окуучулар  толугу  менен  активдүү  катышышты  суроолорго  туура  жооп  берүүгө  аракет  кылышты.