"Ата-эне  мээрими  жана  ашкере эркелик"

Дата публикации: 11.01.2016 8:47:52

  10-декабрда  Асанкожоева  Айнагүл  адеп  сабагынан  ачык  сабагын  өттү. Урайча  эне  жомогу  аркылуу  окуучулар эненин  мээримин,  кечиримдүүлүгүн,  боорикердигин,  сабырдуулугун,  калыстыгын,  айкөлдүгүн  билүү  менен  ар  дайым  энелерге  кам  көрүп  аларды  сыйлай  билүүгө  тарбияланышты.