адабий  окуу  сабагы  Тема:  Улуттук  тамак-аштар

Дата публикации: 05.01.2018 15:56:42

Тема:  Улуттук  тамак-аштар

Сабактын  максаты: Окуучулар  кыргыздын  улуттук  тамак-аштары жөнүндө  маалымат  алышат. улуттук  тамак-аштарды  билишет. Синквейн, Венндин диограммасын, класстэрди  түзө  алышат.  Улуттук  тамак-аштарды  турмушта  колдонууга,  аны  өмүр  бою  сактоого  тарбияланышат.

                                          Альбомго  шилтеме