адабий окуу сабагы Тема: Улуттук тамак-аштар

Дата публикации: 05.01.2018 15:56:42

Тема: Улуттук тамак-аштар

Сабактын максаты: Окуучулар кыргыздын улуттук тамак-аштары жөнүндө маалымат алышат. улуттук тамак-аштарды билишет. Синквейн, Венндин диограммасын, класстэрди түзө алышат. Улуттук тамак-аштарды турмушта колдонууга, аны өмүр бою сактоого тарбияланышат.