АЛДЫҢКЫ ТАЖРЫЙБАЛАР

Шаршеева Алия 11-класстын окуучусу тарых сабагынан мектептик олимпиадада жеңип чыгып зооналдык олимпиадада 3 оорунду алган. Эми райондук олимпадага даярданып жатат