АЛДЫҢКЫ ТАЖРЫЙБАЛАР

   Шаршеева  Алия  11-класстын  окуучусу  тарых  сабагынан  мектептик  олимпиадада  жеңип  чыгып  зооналдык  олимпиадада  3  оорунду  алган.  Эми  райондук  олимпадага  даярданып  жатат