СПОРТ БОЮНЧА ЖЕТИШКЕНДИКТЕР

    2015-жылдын    19-21-октябрында  «Сары-Камыш  айылынын  биринчилиги» боюнча  эркин  күрѳш  спорт  залда  ѳткѳрүлүп, биздин  мектептен   1 орунга  5 окуучу  жеңишке  ээ  болду.Ал эми  экинчи  орун  бирѳѳ, 3-орунга  6  окуучу  ээ  болду.  Жалпы  48 орун  болсо  биздин  мектептен   12  окуучу  орунга  ээ  болушту. Бул  эркин  күрѳшкѳ  Ысык- Кѳл облусунун  ичинен  тѳмѳнкү  шаар  айылдардан  келип  катышты.

 1-декабрь  СПИД  күнүнө  каршы  өткөрүлгөн    Сары-Камыш  айылынын  жаштары  менен  мектеп  окуучуларынын  арасында  "Кыргыз күрөшү" боюнча  мелдеш  өткөрүлдү.