СПОРТ БОЮНЧА ЖЕТИШКЕНДИКТЕР

2015-жылдын 19-21-октябрында «Сары-Камыш айылынын биринчилиги» боюнча эркин күрѳш спорт залда ѳткѳрүлүп, биздин мектептен 1 орунга 5 окуучу жеңишке ээ болду.Ал эми экинчи орун бирѳѳ, 3-орунга 6 окуучу ээ болду. Жалпы 48 орун болсо биздин мектептен 12 окуучу орунга ээ болушту. Бул эркин күрѳшкѳ Ысык- Кѳл облусунун ичинен тѳмѳнкү шаар айылдардан келип катышты.

1-декабрь СПИД күнүнө каршы өткөрүлгөн Сары-Камыш айылынын жаштары менен мектеп окуучуларынын арасында "Кыргыз күрөшү" боюнча мелдеш өткөрүлдү.