Слайд-шоу менен сабак өттү.

Дата публикации: 27.01.2017 7:13:48

Математика мугалими Алиева Жаңыл 5-класска слайд - шоу колдонуу менен ачык сабак өттү. Окуучулар бөлчөктөрдүн негизги касиетин, бөлчөктөрдү кыскартууну үйрөнүштү. Окуучулар кызыгуу менен кабыл алышты.