Слайд-шоу  менен  сабак  өттү.

Дата публикации: 27.01.2017 7:13:48

 Математика  мугалими  Алиева  Жаңыл  5-класска  слайд - шоу колдонуу   менен  ачык  сабак  өттү.  Окуучулар  бөлчөктөрдүн  негизги  касиетин,  бөлчөктөрдү кыскартууну үйрөнүштү.  Окуучулар  кызыгуу  менен  кабыл  алышты.