"Бирге  окуйбуз"  долбоору  "Окуу  лагери"

Дата публикации: 11.01.2016 6:06:51

  Долбоор  боюнча  уюшулган  2015-жылдын  2-декабрдан  26-декабрга  чейин  өтүлгөн  "Окуу  лагеринин",  "Келечек"  тобунун  тарбиячысы;  Ташкенова  Бактыгүл,  волонтеру;  Ташыбай  кызы  Алина  лагердин  катышуучулары  менен  айылдык  китепканада Шаршенбиева  Айша  менен  бирдикте  лагер  ишин  жүргүзүшүүдө.  Балдар  китеп  канадан  жомок  окуп, ролдошуп  аткарууда.

     Долбоор  боюнча  уюшулган  "Окуу  лагеринин",  "Келечек  тобунун"  ата-энелери  балдарына  тамак  уюштуруп  беришүүдө