"Бирге  окуйбуз"  долбоору

Дата публикации: 27.11.2015 6:57:47

20-октябрь  калыптандыруучу  баалоо  боюнча  Мугалим  Элебесова  А.  2-классында  адабий  окуу  сбагынан  "Ырыс  алды  ынтымак"  темасына  ачык  сабагы