"Бирге окуйбуз" долбоору

Дата публикации: 27.11.2015 6:57:47

20-октябрь калыптандыруучу баалоо боюнча Мугалим Элебесова А. 2-классында адабий окуу сбагынан "Ырыс алды ынтымак" темасына ачык сабагы