МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ

Мектепте 1-11-класстарга чейин окутулат. Ар бир класска чейрек сайын класс жетекчилер, анализ мониторинг жүргүзүлүп турат. Ошондой эле ар бир сабактан чейрек сайын ар бир окуучуга анализ, мониторинг жүргүзүлүп анын негизинде жыйынтык чыгарылып турат.

Педагогикалык устаканада иш план түзүлүп, анын негизинде төмөндөгүдөй бурч уюштурулду:

1. Педагогикалык устакана

2. Дискуссиялык устакана

3. Теориялык устакана