М.  Ноорузбаев  жалпы орто билим  берүү мектебинин   мугалимдер жамааты.

Алиева Жаныл Сакешовна

Физика  мугалими

Каткелдиева Нуржан  Джумабековна

 Башталгыч класс мугалими

Касымбаева Гүлсайра Ишеновна

Тарых,   адам  жана  коом мугалими

Ташкенова Бактыгүл Өмүрбековна

Башталгыч  класстын  мугалими.


Исаева  Атыркул Иманакуновна

Биалогия, химия  мугалими

Акунова  Назгуль Жумакадыровна

Кыргыз тили жана адабият  мугалими

Муканбетова  Батмабүбү Сейдакуновна

Математика  мугалими

Мурзагожоева Динара  Шаршенбековна

Орус тили  жана  адабият  мугалими

Мамунова  Жекшегул Кариель-Мырсаевна

Башталгыч  класстын  мугалими

Асаналиев Айбек Орозобаевич 

Дене  тарбия жана АЧД  мугалими

Шайкеева  Бактыгүл  Ишенгуловна

Информатика мугалими

Апышова  Асель  Тамчыбековна

Орус тили  жана  адабият  мугалими

Эмилбекова  Элмира  Дакеновна

Китепканачы  жана технология  мугалим

Элебесова  Анара Амалидиновна 

Кыргыз  тили  жана  адабият  мугалими

Асаналиев Орозобай Ишенбаевич

География  мугалими

Алиева  Дарыгүл Нурмухаммедовна

Башталгыч  класстын  мугалими

Тынтаева  Гүлназ  Кутманбековна

Башталгыч  класстын  мугалими

Джумалиева Наргиза  Токторбековна

Башталгыч  класстын  мугалими