Башталгыч  класстын  декадасы  декабрь  айы.

Дата публикации: 24.01.2017 6:43:52

Башталгыч  класстын  декадсында  өтүлгөн  ачык  сабактар.  Алиппе  сабагынан  12-декабрда  "Чч"  тыбышы  өтүлдү.  

  26-декабрда  "үй  жаныбарлары,  үй  канаттуулары"     деген  темада  тарбиялык  сабакты  мугалим:  Ташкенова  Бактыгүл  өттү.

                                               Тарбиялык  саат  

1-класс 

Мугалим:  Ташкенова  Б.