Башталгыч класстын декадасы декабрь айы.

Дата публикации: 24.01.2017 6:43:52

Башталгыч класстын декадсында өтүлгөн ачык сабактар. Алиппе сабагынан 12-декабрда "Чч" тыбышы өтүлдү.

26-декабрда "үй жаныбарлары, үй канаттуулары" деген темада тарбиялык сабакты мугалим: Ташкенова Бактыгүл өттү.