Ч.Айтматов-адабияттын  баба  дыйканы

Дата публикации: 11.01.2016 7:18:27

   12-декабрь  Ч.Айтматовдун  төрөлгөн  күнүнө карата:    

  " Ч.  Айтматов-адабияттын  баба  дыйканы"  деген  темада  кыргыз    адабияты  сабагынан  Элебесов  Анар  ачык  сабак  өттү.  Бул  сабакта  окуучулар  Ч.  Айтматов  жана  анын  чыгармалары  жөнүндө  кенен  маалымат  алышты.    Ч.  Айтматовдун  чыгармаларындагы  образдарды  жаратуу  менен  намыскөйлүккө,  чыдамкайлыкка,  кайрымдуулукка,  сабырдуулукка,  мекенчилдикке  багыт  алышты.  Чыгармалары  кайсы  жана  канча  тилге  которулгандыгы  жөнүндө  дагы  билишти.