"Бирге  окуйбуз"  долбоору  боюнча  өтүлгөн  семинар

Дата публикации: 17.02.2016 8:58:52

Райондук  башталгыч  класстарынын  мугалимдеринин  катышуусунда  өткөрүлдү. 

1.  "Сөз  байлык"     семинар -тренинг  ментор:  Ташкенова  Бактыгүл

2.  Тема:  "Умай  эне"  адабий  окуу  4-класс  мугалим:  Элебесова  Алымбүбү  

3.  Тема:  "Ит  менен  аюу"  адабий  окуу  2-класс  мугалим:   Асанкожоева  Айнагүл

4.  Окуу  лагери  "Үмүт"  тобу  Тема:  "Үч  эреже"  мугалим:  Каткелдиева  Нуржан