ЖАЛПЫ НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ (5-9 класстар)

Чет  тилдер  үйрөтүү  тобунун  жетекчиси:  Аширова  Динара

  Топ  мүчөлөрү:                 Табалдиева  Асел

                                             Мурзагожоева  Динара

 Бул  топтун  мүчөлөрү  бул  окуу  жылында  чыгармачылык  менен  иштешти.  Окуучуларды  кызыктыруу  максатында  ар  бир  сабагында  интерактивдүү  методдорду  колдонуп  өтүштү.

 Чет  тили  мугалими  Табалдиева  Асел  англис  тил  жумалыгын  өткөрдү.  Окуучуларды  ар  бир  класстан  алып  суроолорду  берип  виктарина  өткөрдү.  Бул  топтун  мүчөлөрү  март  айында  көрсөтмөлүү  ачык  сабактарды  өткөрүштү.