"М" тамгасы 1-класс

Дата публикации: 23.01.2017 6:32:11

1-класска орус тили сабагынан ачык сабак өтүлдү. Тема: "М" тамгысы. Окуучулар өтүлгөн тамга менен өз алдынча сөздөрдү таап, туура жаза алышат. Сөз байлыктарын өстүрө алышат.

Мугалим: Мурзагожоева Д.Ш.