"М"  тамгасы  1-класс

Дата публикации: 23.01.2017 6:32:11

     1-класска  орус  тили  сабагынан  ачык  сабак  өтүлдү.  Тема:  "М"  тамгысы.  Окуучулар  өтүлгөн  тамга  менен  өз  алдынча  сөздөрдү  таап,  туура  жаза  алышат. Сөз  байлыктарын  өстүрө  алышат. 

 Мугалим:    Мурзагожоева  Д.Ш.