МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

                                                                             

               

Окууда  жетишпеген  балдар  менен  иштоо

Максаты:

1.     Окуучулардын  билим   алуусунун  денгээлин   көтөрүү;

2.     Балдардын  окууга  болгон жоопкерчиликтүү  мамилесин  жөнгө  салуу;

3.     Ата-энелердин  балдарынын  окуусуна  болгон  жоопкерчилигин  арттыруу;

4.     Окуучулардын  сабактардан  начар окуп, классташтарына  салыштырмалуу  окуу  материалын  өздөштүрө   албоосунун  жана  ордуна  калып  калуусунун  алдын-алуу;

5.     Предметтен  окуу  материалын  туура  өздөштүрүүсүнө  жардам  берүү;

Начар  окуган   окуучулар  менен   иштөө  боюнча  негизги   багыттар

Окуучунун  окуудан  начарлоосунун  себеби ар кандай  болушу мумкун. Ар бир эле окучу  жакшы  окуганды  каалайт  деп ойлойм. Кээ  бир  учурларда  сабактардан  эки  алып  калганда бала окууга  болгон  кызыгы  тарап, кээде  ал  сабакка  катышпай да койгон  кездер болот. Жыйынтыгында  тартиби дагы начарлайт. Сабактан  начар  окуган бала өзүндөй  болгон башка дагы  бир  начар  окуган бала менен  достошот, себеби  жакшы  окуган  окуучунун  жанында  ал  өзүн  ылдый  сезиши  мумкун.

Окуудагы  жетишпөө – бул  окуучунун окуу  программасын  канааттандырарлык  денгээлде  өздөштүрө албоосу.

Анын  себеби  уй-булонун  социалдык  абалына   жараша  дагы болот. Башкача   айтканда  уй-булодо  балага  билим  берүүгө  көңүл  бурулбай  кеткенде  болушу  мумкун. Ата-энелер  уйдон баласынын  окуусуна  конул  буруп, тапшырмасын  аткаруусуна  жардам  берип, мектеп  менен тыгыз байланышта болсо, мындай  проблема  аз  болмок.

Мугалим  окуучуларды  предметине  кызыктыра  алуусу, ар  кандай интерактивдуу  методдорду  колдонуусу дагы  сабактын  эффективдуулугун жогорулатып  начар  окуган  окуучулардын  предметке  болгон  кызыгуусу артып  окууга  конул  бура  баштайт.

Начар окуган  окуучулар  менен  иштөө  планы

 

 

 

 

 

 

Начар  окуган  окуучулар  менен  иштөөдө  класс жетекчинин  милдеттери

Класс жетекчи  классындагы  окуучунун  окуудан жетише  албагандыгынын  себебин  аныкташы  керек. Ал учун  жекече  ангемелешип, мектептин  психологуна  кайрылып, ата-энеси  менен  ангемелешип ар кандай  иш-аракеттерди   аткаруу  менен  себебин  аныкташы зарыл. Баланын  сабактардан  жетише  албай, начар  окугандыгынын  себеби:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начар  окуган  окуучу  менен  сабак  учурунда  иштөө

Сабактын  этаптары:

1.     Өтүлгөн  материалды  кайталоо  учурунда  окуучуга  сабакта  дифференцирленген  суроолорду  берүү  менен  окууга  болгон  кызыгуусун  арттыруу,  туура  жооп  берген  учурда  аны  мактоо;

2.     Жаны  теманы  түшүнүүсү  үчүн  жөнөкөйлөтүлгөн   мисалдар, тажрыйбалар  аркылуу  түшүндүрүү;

3.     Бышыктоо  учурунда  берилүүчү  тапшырманы  жөнөкөйлөтүп  берүү;

4.     Өзалдынча  иштөөдө  атайын  карточкаларды  дайындап  келип, окуучунун  деңгээлине  жараша  тапшырманы  берүү;

5.     Окуучунун  билимин  объективдуу  баалоо;

6.     Окуучуга  индивидуалдык  тапшырмаларды  берүү.

                   Начар  окуган  окуучу  менен  иштөө

1.     Окуучунун  аты-жөнү:___________________________________

2.     Классы:_____________________________________________

3.     Кайсы  предметтен  жетише  албайт:______________________

4.     Окуучунун  тартиби:___________________________________

5.     Окуучунун  начар  окуусунун  себеби:_____________________________________________

6.     Окуучу  менен  жекече  кандай  иштер  аткарылды:___________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

1.     Иштин  жыйынтыгы:___________________________________

2.     _______________________________________________________

___________________________________________________________

2017-2018-окуу  жылында  аткарылуучу  иштердин  максаты  жана  милдеттери.

 

Максаты:    Мектепте  социалдык  чойродо  жана  уй  булодо  окуучунун  толук  кандуу  онугушуно,  позитивдуу  социалдашуусуна,  озун  аныктоосуна,  кесиптик  калыптануусуна  шарттарды  тузу  б.а.  баланын  онугушуно  жагымдуу  чойрону  камсыздоо.

 

Милдеттер:

 

1.         Балдарга  карата  зомбулуктун,  асоциалдык  журум-турумдун,  кароосуз  калуунун,  кылмыштуулуктун  алды  алуу

2.         Сергек  жашоо  образын  пропагандалоо,  балдарды  жаман  адаттардан  сактоо

3.         Окуучуларга  жана  ата-энелерге  оз  убагында  оз  убагында  жана  комплексттуу  укуктук,  социалдык-психологиялык,  педагогикалык  жардамдарды  корсотуу.  Опурталдуу  кырдаалга  кабылган  балдарга  социалдашуусуна,  онугуусуно,  окуусуна  жардам  беруу.

4.         Окуу  процессинин  бардык  катышуучулардын,  ата-энелердин,  педагогикалык  жана  укуктук  маданиятын  которуу.

5.         Жашы  жете  электердин  укуктарын  коргоо  боюнча  тиешелуу  мекемелер  менен  бирдикте  иш  алып  баруу.

 

 

         Мектеп   директору:                                             Эмилбекова  Э.Д.

 

     Мектептин  соцпедагогу:                                        Сейдалиева  Г.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бекитемин

М. Ноорузбаев  орто  мектебинин 

директору:

_________________________

Эмилбекова  Э.Д.

 

2016-2017-окуу  жылына  карата М. Ноорузбаев орто  мектебинин социалдык  педагогунун  иш  планы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       «Бекитемин»

                                    Мектеп  директору: __________________Эмилбекова  Э. Д.

                                                                       «_______»_____________2017-жыл

М. Ноорузбаев  атындагы  жалпы  билим  беруу  мектебинин  эне  тил  тобунун  усулдук  бирикмесинин  иш  планы.  2017-2018-окуу  жылы

 

                                                                        «Бекитемин»         

                                    Мектеп  директору: _________________Эмилбекова  Э. Д.

2017-2018-окуу  жылында  «Чет  тилдерди  уйротуу»  усулдук  бирикмесинин     жылдык  иш  планы

 

                                                                                                         «Бекитемин»

                                                                              Мектеп  директору: ____________Эмилбекова Э. Д.   

                  М.Норузбаев  орто  мектебинин  «Табигый  топ»  усулдук бирикмесинин  2017-2018-окуу

                                                                               жылындагы  жылдык  планы.

                                                                

                             

                                                                                 «Бекитемин»

                                               Мектеп  директору: __________________Эмилбекова Э. Д.

                                                           «_______»_______________2017 – жыл

           М. Ноорузбаев  атныдагы  жалпы  орто  билим  беруу  мектебинин      башталгыч  класстарынын  бирикмесинин  2017 – 2018 –окуу  жылына           карата  иш  планы

 

 

                        Усулдук  бирикменин  жетекчиси:   Ташкенова  Б. С.

                                                                                                    

                                                                                                            Бекитемин

Мектеп  директору:___________________Эмилбекова  Э. Д.

                                 Миф  усулдук  бирикмесинин  иш  планы  2017 – 2018 – окуу  жылы

УБ ‎(1)‎.doc

мектеп   директору  Эмилбекова Э.Д

___________________________

«____»_____________2016-жыл

 

М.Ноорузбаев  атындагы  орто  мектебинин

башталгыч  класстарынын  усулдук  бирикмесинин

иш  планы

2015-2016-окуу  жылы

 

 

 

 

 

 

     Башталгыч  класстын  Усулдук  бирикмесинин  жетекчиси:                 

                             Ташкенова  Бактыгүл.

                                                                                «Бекитилди»

                                                                                                           Мектеп директору:                            Эмилбекова.Э.Д

 

 Эне тил усулдук  бирикменин  2015-2016-окуу жылы

                        үчүн  иш  планы               

                                                                                       

 

                                                                     «Бекитилди»

                                                                                                           Мектеп директору:                            Эмилбекова.Э.Д

Эне  тил  усулдук  бирикмесинин  2015-2016-окуу жылы үчүн  иш  планы               

                           1  кеңешме