ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ

жылдык анализ.doc
ЖЫЛДЫК анализ 2016.doc