Сары-Камыш  айлынын  имамынын жардамчысы

Дата публикации: 18.10.2016 6:25:51

Сары-Камыш  айлынын  имамынын  жардамчысы  Бекташев  Амантур  Азаматович  мектеп  окуучулары  менен  диниий  экстремизм  тууралуу  азыр  диний  уюмдарга  жаштардын  көп  тартылышы  жана  террорчулук  жөнүндө  чогулуш  өткөрүлдү.  Чогулуш  8-октябрда  болду.  Чогулушка  класс  жетекчилер,7-8-9-10-11-класстын  окуучулары,  мектеп  администрациясы  катышышты.

                                  Диний экстремизм  боюнча  чогулуш