"Бирге  окуйбуз"  долбоору

Дата публикации: 09.12.2015 9:33:17

2-декабрь  "окуу  лагерин"  уюштурууга  карата башталгыч  класстарынын  ата-энелеринин  чогулушу.  Ата-энелер  "окуу  лагерине"  керектуу  окуу  куралдары  менен  камсыз  кылып,  тамактануусун  уюштуруп  берууну  макулдашты.