"Бирге окуйбуз" долбоору

Дата публикации: 09.12.2015 9:33:17

2-декабрь "окуу лагерин" уюштурууга карата башталгыч класстарынын ата-энелеринин чогулушу. Ата-энелер "окуу лагерине" керектуу окуу куралдары менен камсыз кылып, тамактануусун уюштуруп берууну макулдашты.