Ачык  сабак  информатика  сабагынан  "Компьютердин  аппараттык  жабдылышы"

Дата публикации: 11.01.2016 7:43:24

  15-декабрда  Шайкеева  Бактыгүл  информатика  сабагынан 8-класска  ачык  сабак  өттү.  Сабак  суроо  жооп  ирээтинде  өтүлдү  окуучулар  эки  топко  бөлүнүп  отурушту.  Окуучулар  компьютердин  аппараттык  жабдылышын  суроо  жооп  ирээтинде  жакшы  жооп  беришти.