Ачык сабак информатика сабагынан "Компьютердин аппараттык жабдылышы"

Дата публикации: 11.01.2016 7:43:24

15-декабрда Шайкеева Бактыгүл информатика сабагынан 8-класска ачык сабак өттү. Сабак суроо жооп ирээтинде өтүлдү окуучулар эки топко бөлүнүп отурушту. Окуучулар компьютердин аппараттык жабдылышын суроо жооп ирээтинде жакшы жооп беришти.