ОТЖП

2016-2017-иш план.doc

2015- 2016 -окуу жылына карата М.Ноорузбаев орто мектебинин иш планы.

Жаңы окуу жылына карата уюштуруу иштери.

1-милдет. Жаңы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 1 % жогорулатуу.

Фундаменталдык предметтердин окуучулардын билим алуусуна мумкунчулуктѳрун кеңейтуу.

2-Милдет Мугалимдердин тажрыйбаларын жайылтуу , профессионалдуулугун арттыруу. Мугалимдерге усулдук жардамдарды уюштуруу.

3-милдет Тарбия беруу «Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия беруугѳ жетишуу».

Мектеп директору: Эмилбекова Э.Д.

2016-2017-иш план.doc