ачык сабак Тема: Түлкү менен сүлөөсүн

Дата публикации: 21.01.2017 5:36:00

Тема: Түлкү менен сүлөөсүн 2-класс Адабий окуу 5-декабрь 2016-жылы өтүлдү.

Окуучулар жомоктун мазмунун түшүнүштү. Топто, жупта ролдоштуруп окушту, куурчактар менен аткарып беришти. Түлкү менен сүлөөсүнгө класстер түзүштү, сүрөтүн тартышты. Суроо жоопторду "Балаты " кооздоо оюну менен жооп беришти. 2-класс мугалим Асанкожоева Айнагүл