ачык  сабак  Тема:  Түлкү  менен  сүлөөсүн

Дата публикации: 21.01.2017 5:36:00

  Тема:  Түлкү  менен  сүлөөсүн  2-класс  Адабий  окуу       5-декабрь 2016-жылы өтүлдү.  

   Окуучулар  жомоктун  мазмунун  түшүнүштү.  Топто,  жупта ролдоштуруп  окушту, куурчактар  менен  аткарып  беришти.  Түлкү  менен  сүлөөсүнгө  класстер  түзүштү,  сүрөтүн  тартышты.  Суроо  жоопторду  "Балаты "  кооздоо  оюну  менен  жооп  беришти.  2-класс  мугалим  Асанкожоева  Айнагүл

                            түлкү  менен  сүлөөсүн