Башталгыч  класстарынын  усулдук  бирикмесинин  декадасы "декабрь"  айы

Дата публикации: 11.01.2016 6:23:11

  4-класстын  мугалими:  Ташкенова  Бактыгүл  кыргыз  тили  сабагынан,  "Синонимдер  жана  антонимдер"  темасына  23-декабрда  көрсөтмөлүү  ачык  сабак  өттү