Башталгыч класстарынын усулдук бирикмесинин декадасы "декабрь" айы

Дата публикации: 11.01.2016 6:23:11

4-класстын мугалими: Ташкенова Бактыгүл кыргыз тили сабагынан, "Синонимдер жана антонимдер" темасына 23-декабрда көрсөтмөлүү ачык сабак өттү